Huisregels

flyer SamenTrOtS

HUISREGELS

voor individuele leden

 • We luisteren naar elkaar en nemen de tijd voor elkaar.
 • We geven elkaar de gelegenheid om ons verhaal kwijt te kunnen. Ook al is het eerder ter sprake gekomen.
 • We laten elkaar in onze waarde, want Iedereen mag er zijn.
 • We hebben respect voor elkaar
 • We spreken alleen Nederlands met elkaar, zodat we elkaar goed verstaan.
 • Probeer zoveel mogelijk te reageren op de hulpvragen van je lotgenoten. Wat voor jou een detail is, kan voor een ander een groot geschenk zijn.
 • We gebruiken geen alcohol of drugs.
 • We gaan netjes met het materiaal om.
 • We bedreigen, slaan of trappen elkaar niet.
 • Bij opkomende frustratie kun je je even afzonderen van de groep.
 • Bij incidenten waarschuwen wij de leiding.
 • Wij beschermen de privacy van onze leden want dat is voor ons een prioriteit.: Vraag de ander altijd eerst om toestemming als je iets wilt delen met anderen.
 • De leiding heeft het laatste woord.
 • Bij drie officiële waarschuwingen of bij grote overtredingen kan het bestuur van SamenTrOtS beslissen, je uit de vereniging te zetten.
 • Als schade wordt veroorzaakt. Moet deze worden vergoed vanuit de aansprakelijkheidsverzekering van degene die de schade heeft veroorzaakt.

 

Home