Wereld TOS Dag (WTD) 2021

TOS_KleurplatenV2 1

https://samentrots.nl/wp-content/uploads/2021/10/TOS_KleurplatenV2-1.pdf

TOS_KleurplatenV2 2

https://samentrots.nl/wp-content/uploads/2021/10/TOS_KleurplatenV2-2.pdf

TOS_KleurplatenV2 3

https://samentrots.nl/wp-content/uploads/2021/10/TOS_KleurplatenV2-3.pdf

TOS_KleurplatenV2 4

https://samentrots.nl/wp-content/uploads/2021/10/TOS_KleurplatenV2-4.pdf

TOS_KleurplatenV2 5

https://samentrots.nl/wp-content/uploads/2021/10/TOS_KleurplatenV2-5.pdf

TOS_KleurplatenV2 6

https://samentrots.nl/wp-content/uploads/2021/10/TOS_KleurplatenV2-6.pdf

TOS_KleurplatenV2 7

https://samentrots.nl/wp-content/uploads/2021/10/TOS_KleurplatenV2-7.pdf

TOS_KleurplatenV2 8

https://samentrots.nl/wp-content/uploads/2021/10/TOS_KleurplatenV2-8.pdf

TOS_KleurplatenV2 9

https://samentrots.nl/wp-content/uploads/2021/10/TOS_KleurplatenV2-9.pdf

TOS_KleurplatenV2 10

https://samentrots.nl/wp-content/uploads/2021/10/TOS_KleurplatenV2-10.pdf

 

 

 

 

 

 

Campagne en activiteiten op Wereld TOS Dag 2021

Op 15 oktober 2021 is het Wereld TOS Dag. Op deze dag wordt internationaal aandacht gevraagd voor mensen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS). En dat is hard nodig, want veel mensen hebben nog nooit gehoord van TOS. Samen met andere organisaties organiseren wij activiteiten en lanceren wij een landelijke campagne.

Van 11 t/m 15 oktober 2021 vinden in heel Nederland activiteiten plaats om meer bekendheid te geven aan TOS. Leraren, logopedisten, ouders en ervaringsdeskundigen: we nodigen iedereen van harte uit om mee te doen aan de activiteiten op en rondom Wereld Tos Dag 2021. Heb je zelf een leuk idee voor een actie of activiteit? Meld deze dan aan op www.wereldtosdag.nl.

Landelijke campagne
Achter de schermen wordt op dit moment gewerkt aan een landelijke campagne op Wereld TOS Dag. Het doel van de campagne is meer bekendheid voor TOS. We houden je nog even in spanning, maar na de zomer hoor je meer over onze plannen!

Over TOS
TOS staat voor taalontwikkelingsstoornis. TOS uit zich bij iedereen anders. Ongeveer 266.000 kinderen en jongeren hebben TOS (ongeveer 5%). In de hersenen van deze kinderen en jongeren wordt taal minder goed verwerkt. Mensen met TOS hebben daarom veel moeite met uiten en begrijpen van taal. Met extra hulp kunnen mensen met TOS goed meekomen.

http://www.wereldtosdag.nl

Organisatoren
De Nederlandse Wereld TOS Dag is een initiatief van ouders van kinderen met TOS en wordt van harte ondersteund door Koninklijke Kentalis, Koninklijke Auris Groep, Viertaal, Vitus Zuid, NSDSK, Pento, SpraakSaam, SamenTrOtS, FOSS en NVLF.