Campagne en activiteiten op Wereld TOS Dag 2021

Op 15 oktober 2021 is het Wereld TOS Dag. Op deze dag wordt internationaal aandacht gevraagd voor mensen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS). En dat is hard nodig, want veel mensen hebben nog nooit gehoord van TOS. Samen met andere organisaties organiseren wij activiteiten en lanceren wij een landelijke campagne.

Van 11 t/m 15 oktober 2021 vinden in heel Nederland activiteiten plaats om meer bekendheid te geven aan TOS. Leraren, logopedisten, ouders en ervaringsdeskundigen: we nodigen iedereen van harte uit om mee te doen aan de activiteiten op en rondom Wereld Tos Dag 2021. Heb je zelf een leuk idee voor een actie of activiteit? Meld deze dan aan op www.wereldtosdag.nl.

Landelijke campagne
Achter de schermen wordt op dit moment gewerkt aan een landelijke campagne op Wereld TOS Dag. Het doel van de campagne is meer bekendheid voor TOS. We houden je nog even in spanning, maar na de zomer hoor je meer over onze plannen!

Over TOS
TOS staat voor taalontwikkelingsstoornis. TOS uit zich bij iedereen anders. Ongeveer 266.000 kinderen en jongeren hebben TOS (ongeveer 5%). In de hersenen van deze kinderen en jongeren wordt taal minder goed verwerkt. Mensen met TOS hebben daarom veel moeite met uiten en begrijpen van taal. Met extra hulp kunnen mensen met TOS goed meekomen.

Organisatoren
De Nederlandse Wereld TOS Dag is een initiatief van ouders van kinderen met TOS en wordt van harte ondersteund door Koninklijke Kentalis, Koninklijke Auris Groep, Viertaal, Vitus Zuid, NSDSK, Pento, SpraakSaam, SamenTrOtS, FOSS en NVLF.

seizoen afsluiting

Hoi Allemaal,

 

Na zo bijzonder jaar die voor iedereen enorm veel flexibiliteit heeft gevraagd. Op elke gebied. Hopelijk is iedereen er goed door heen gekomen en kunnen we hopelijk nu weer de weg op gaan naar een normaal bestaan. En de positieve punten die we er van hebben geleerd nemen we mee.

Om het op een leuke manier af te sluiten gaan we dit jaar naar de speeltuin de Kievit in Berkel en Rodenrijs. Een leuke speeltuin waar veel te doen valt voor de kinderen. En de regels goed in acht genomen worden zo zijn we verzekerd dat er niet te veel mensen in de speeltuin zijn.

De kosten zijn als volgt:

1 kind + 1 ouder 8 euro

Na overleg met de leiding kan een broertje of zusje ook mee voor de normale intree prijs van 5,50

Een extra ouder 3 euro.

Voor informatie en aanmeldingen kunt u mailen naar michel@samentrots.nl

ook voor Regio Brabant komt er op 5-6-21 een leuke afsluiting in een vorm van een speurtocht. voor informatie en aanmeldingen kunt u mailen naar yvonne@samentrots.nl

Verslag Speurtocht 1-5-21

Zaterdag 1-5-21

 

Het weer werkt gelukkig mee vandaag. Het is namelijk de dag dat SamenTrOtS (regio Rotterdam) een speurtocht heeft gehouden. Aan de hand van foto’s gingen de kinderen de weg door een Rotterdamse park zoeken. En de ouders liepen in hele kleine groepjes er achter aan. Onderweg deden ze nog wat opdrachtjes. En wat waren ze daar goed in. Er werden heel veel punten gescoord. De kinderen kenden elkaar veelal niet van te voren al was daar niks van te merken. Ze spelde al samen voordat ze vertrokken voor de speurtocht. Er waren behoorlijk wat foto’s die op gezocht moesten worden. Daardoor liep het wel een beetje uit. Ach als dat alles is? Heel veel plezier veder kwam iedereen weer terug. Na kort na praten moesten we echt afsluiten. We gaan onze best doen om voor de zomervakantie nog een bijeenkomst te gaan organiseren.

 

Groetjes, het Rotterdamse Team van SamenTrOtS.

Elise de Bree benoemd tot hoogleraar Taalontwikkelingsstoornissen in passend onderwijs

Per 1 februari 2021 is Elise de Bree benoemd tot hoogleraar ‘Taalontwikkelingsstoornissen in passend
onderwijs’. De bijzondere leerstoel wordt bekostigd door de Koninklijke Auris Groep.
Auris is heel blij met de benoeming van Elise de Bree als hoogleraar. ‘Dit gaat zeker een belangrijke
bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de expertiseorganisatie die Auris wil zijn voor het onderwijs en
de zorg’, vertelt Hermien Hendrikx, voorzitter Raad van bestuur van Auris. ‘Auris-medewerkers hebben
inmiddels veel ervaring opgedaan met evidence informed werken in het onderwijs en zorg. De
ontwikkeling van de methodiek van ‘Nul tot taal’ voor Auris Zorg en de kennisbank voor ambulant
dienstverleners van Auris zijn daar mooie voorbeelden van. Interventies die worden ingezet in de
behandelgroepen van Auris en het regulier onderwijs door Auris medewerkers zijn beschreven en vaak
ook onderbouwd met onderzoek. Ook in het speciaal onderwijs is in 2019 een project van start gegaan om
in alle scholen van Auris meer evidence informed te werken. Auris neemt hiermee een voorlopersrol in de
onderwijssector.’
De Bree: “Met mijn leerstoel wil ik eraan bijdragen dat taalproblemen op school worden herkend, en dat
kinderen met taalontwikkelingsstoornissen in het onderwijs de juiste hulp en ondersteuning krijgen. TOS
heeft bijvoorbeeld gevolgen voor het leren lezen, en voor de schoolse ontwikkeling. De toename van de
bekendheid van TOS zal er hopelijk toe leiden dat taalproblemen van kinderen sneller herkend worden. Ik
vind het geweldig dat Auris de leerstoel die ik mag bekleden in het leven heeft geroepen. De uitvoering
van het passend onderwijs roept allerlei vragen op voor kinderen met ontwikkelingsproblemen, hun
ouders/verzorgers en de betrokken professionals op het gebied van zorg, onderwijs en AD. Recente
rapporten hebben duidelijk gemaakt dat er nog een wereld valt te winnen. Dat geldt zeker voor kinderen
met taalontwikkelingsstoornissen in het passend onderwijs. Iedereen bij Auris weet dat deze groep
kinderen (in het reguliere onderwijs) meer aandacht verdient, maar niet altijd krijgt. Er is al veel expertise
beschikbaar vanuit de organisaties gericht op TOS en die kan hopelijk nog meer in het reguliere onderwijs
worden ingezet.’
Elise houdt het volgend academische jaar haar inaugurale rede, afhankelijk van de covid-ontwikkelingen.
Meer informatie hierover volgt.

onderzoek project COMPLETE

Samenwerken met ouders in de behandeling; hoe doen zorgverleners dat?

In het onderzoeksproject COMPLETE van het lectoraat Logopedie van Hogeschool Utrecht willen we de samenwerking tussen logopedisten en ouders van kinderen met TOS verbeteren. We zijn op zoek naar hulpmiddelen of instrumenten die deze samenwerking kunnen verbeteren. Ouders zijn ervaringsdeskundigen! In ons onderzoek neemt de informatie van ouders een belangrijke plaats in. Kent u hulpmiddelen die de logopedist of een andere zorgverlener tijdens de behandeling van uw kind gebruikte om goed met u te kunnen samenwerken? Laat het ons weten. Reageer op dit bericht, of stuur uw reactie in een e-mail naar annemieke.degroot@hu.nl. Alvast heel veel dank!

Voor meer informatie over het project COMPLETE: https://husite.nl/complete/foss-en-ouders-intensief-betrokken-bij-complete/