Links voor Instanties, verenigingen die veel doen voor TOS.

http://www.simea.nl

Deze website geeft informatie over de mogelijkheden bij de vier instellingen en hoe u zich kunt aanmelden. Ook vindt u informatie over hoe we samenwerken en gezamenlijke afspraken die gemaakt zijn.

http://www.auris.nl

Auris geeft hulp aan iedereen die moeite heeft met horen, spreken of taal. Auris onderzoekt, behandelt, ondersteunt en geeft onderwijs. Passend bij wat nodig is en voor elke leeftijd.

http://www.kentalis.nl

Kentalis is een landelijke organisatie voor mensen die slechthorend, doof of doofblind zijn of die een taalontwikkelingsstoornis of communicatief meervoudige beperking hebben. Je kunt bij ons terecht voor onderzoek, diagnostiek, zorg en onderwijs.

http://www.viertaal.nl

Stichting VierTaal verzorgt onderwijs voor leerlingen die problemen hebben met taal, communicatie en/of horen (cluster 2). Zeven (voortgezet) speciaal onderwijs scholen en vier ambulante diensten werken daarbij intensief samen.

http://www.vituszuid.nl

Cluster2 ondewijs instantie.

http://www.pento.nl

Pento is er voor iedereen die problemen heeft op het gebied van gehoor, taal en/of spraak. Pento onderzoekt, adviseert, behandelt en begeleidt mensen en de mensen in hun omgeving.

https://www.nsdsk.nl/

De NSDSK is specialist voor taal en gehoor.
U kunt bij ons terecht voor vragen over uw gehoor of 
over de taalontwikkeling of het gehoor van uw kind.

http://www.spraaksaam.com

vereniging voor jongeren met TOS vanaf 12 jaar tot 30 jaar.

http://www.fodokfoss.nl

vereniging voor ouders met kinderen met TOS en/of slechthorendheid/doof.

 

Home