Links voor Instanties, verenigingen die veel doen voor TOS.

FOSS

Onze Samenwerkingspartner en vereniging voor ouders met kinderen met TOS en/of slechthorendheid/doof.

Alles Over TOS

Dit is een website waar op den tijd alles over TOS te vinden is zowel voor mensen met een TOS, voor de ouders en voor de Mensen die werken met iemand met een TOS. Op deze website staat heel veel of je wordt door gelinkt naar een website waar de juiste informatie staat. deze website wordt goed bij gehouden. Op moment is alleen nog de ouder gedeelte zo goed als af en de rest volgt zo snel mogelijk. 

Simea

Deze website geeft informatie over de mogelijkheden bij de vier instellingen en hoe u zich kunt aanmelden. Ook vindt u informatie over hoe we samenwerken en gezamenlijke afspraken die gemaakt zijn.

Auris

Auris geeft hulp aan iedereen die moeite heeft met horen, spreken of taal. Auris onderzoekt, behandelt, ondersteunt en geeft onderwijs. Passend bij wat nodig is en voor elke leeftijd.

Kentalis

Kentalis is een landelijke organisatie voor mensen die slechthorend, doof of doofblind zijn of die een taalontwikkelingsstoornis of communicatief meervoudige beperking hebben. Je kunt bij ons terecht voor onderzoek, diagnostiek, zorg en onderwijs.

Viertaal

Stichting VierTaal verzorgt onderwijs voor leerlingen die problemen hebben met taal, communicatie en/of horen (cluster 2). Zeven (voortgezet) speciaal onderwijs scholen en vier ambulante diensten werken daarbij intensief samen.

Vituszuid

Cluster2 ondewijs instantie.

Pento

Pento is er voor iedereen die problemen heeft op het gebied van gehoor, taal en/of spraak. Pento onderzoekt, adviseert, behandelt en begeleidt mensen en de mensen in hun omgeving.

NSDSK

De NSDSK is specialist voor taal en gehoor.
U kunt bij ons terecht voor vragen over uw gehoor of 
over de taalontwikkeling of het gehoor van uw kind.

Deelkracht

Samen werken aan expertise over auditieve en communicatieve beperkingen Onder de naam Deelkracht werken onderzoekers, professionals en ervaringsdeskundigen samen aan één einddoel: een samenleving die voor zintuiglijk gehandicapten net zo toegankelijk is als voor ieder ander. Met elkaar voeren wij het door ZonMw erkende meerjarig deelsector plan uit.

Complete

COMPLETE  Logopedisten werken dagelijks met kinderen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS). Daarbij richten ze zich voornamelijk op het kind; de samenwerking met ouders is vaak beperkt. Terwijl die samenwerking veel voordelen kan bieden. Het project COMPLETE wil ouders en behandelaars dichter bij elkaar brengen en zo de effectiviteit van de behandeling vergroten. 

Ondersteunendtekenenbijkinderen ofTekenenbijtos

Wat is ondersteunend tekenen?
Ondersteunend tekenen is het in beeld brengen van gesproken taal voor extra heldere communicatie.  Gesproken taal + tekeningetjes ter ondersteuning.

SpraakSaam

een vereniging voor jongeren met een TOS, die in Utrecht en Groningen zit. 

Home