Partners in Verstaan

Vandaag in mijn rol als bestuurslid van de FOSS nog ik naar Partners in Verstaan. Daar volgde ik twee lezingen en een Workshop. Heel interessant en leerzaam dit kan ik weer gebruiken om de belangen nog beter te behartigen. Wat heel gaaf was ik was bij ervaar TOS VR. Waar ik een jaar of 4 / 5 geleden mee mocht helpen om de tekst die de innerlijke stem zegt te beoordelen en te adviseren. En dan zit je daar in de zaaltje en gaat de power point aan en zie je zomaar de logo van SamenTrots staan omdat de ervaringsdeskundigen via ons daar te recht gekomen zijn.
Fijn dat SamenTrOtS een mooie bijdrage kon leveren aan deze mooi product.