Elise de Bree benoemd tot hoogleraar Taalontwikkelingsstoornissen in passend onderwijs

Per 1 februari 2021 is Elise de Bree benoemd tot hoogleraar ‘Taalontwikkelingsstoornissen in passend
onderwijs’. De bijzondere leerstoel wordt bekostigd door de Koninklijke Auris Groep.
Auris is heel blij met de benoeming van Elise de Bree als hoogleraar. ‘Dit gaat zeker een belangrijke
bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de expertiseorganisatie die Auris wil zijn voor het onderwijs en
de zorg’, vertelt Hermien Hendrikx, voorzitter Raad van bestuur van Auris. ‘Auris-medewerkers hebben
inmiddels veel ervaring opgedaan met evidence informed werken in het onderwijs en zorg. De
ontwikkeling van de methodiek van ‘Nul tot taal’ voor Auris Zorg en de kennisbank voor ambulant
dienstverleners van Auris zijn daar mooie voorbeelden van. Interventies die worden ingezet in de
behandelgroepen van Auris en het regulier onderwijs door Auris medewerkers zijn beschreven en vaak
ook onderbouwd met onderzoek. Ook in het speciaal onderwijs is in 2019 een project van start gegaan om
in alle scholen van Auris meer evidence informed te werken. Auris neemt hiermee een voorlopersrol in de
onderwijssector.’
De Bree: “Met mijn leerstoel wil ik eraan bijdragen dat taalproblemen op school worden herkend, en dat
kinderen met taalontwikkelingsstoornissen in het onderwijs de juiste hulp en ondersteuning krijgen. TOS
heeft bijvoorbeeld gevolgen voor het leren lezen, en voor de schoolse ontwikkeling. De toename van de
bekendheid van TOS zal er hopelijk toe leiden dat taalproblemen van kinderen sneller herkend worden. Ik
vind het geweldig dat Auris de leerstoel die ik mag bekleden in het leven heeft geroepen. De uitvoering
van het passend onderwijs roept allerlei vragen op voor kinderen met ontwikkelingsproblemen, hun
ouders/verzorgers en de betrokken professionals op het gebied van zorg, onderwijs en AD. Recente
rapporten hebben duidelijk gemaakt dat er nog een wereld valt te winnen. Dat geldt zeker voor kinderen
met taalontwikkelingsstoornissen in het passend onderwijs. Iedereen bij Auris weet dat deze groep
kinderen (in het reguliere onderwijs) meer aandacht verdient, maar niet altijd krijgt. Er is al veel expertise
beschikbaar vanuit de organisaties gericht op TOS en die kan hopelijk nog meer in het reguliere onderwijs
worden ingezet.’
Elise houdt het volgend academische jaar haar inaugurale rede, afhankelijk van de covid-ontwikkelingen.
Meer informatie hierover volgt.